PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Salon Mooi & Puur verzamelt persoonsgegevens van haar klanten en neemt de privacy van haar klant zeer serieus. De gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring wordt er uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt (kunnen) worden en met welk doel dat gedaan wordt. Salon Mooi & Puur adviseert om het privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Verantwoordelijke:

Francis Bakker

 

Contactgegevens:

Salon Mooi & Puur

Liedeweg 16

2065 AH Haarlemmerliede

0683542252

vragen@salonmooienpuur.nl

 

Verkrijgen van jouw persoonsgegevens

Salon Mooi & Puur heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Voor en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Voor – en na foto’s (in overleg)

Review/ feedbackberichten

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden er persoonsgegevens verwerkt

Salon Mooi & Puur verwerkt gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het zo goed als mogelijk kunnen verlenen van de dienst

Het contact hebben over afspraken en eventuele annulering daarvan

Versturen van nieuwsbrieven

Resultaten openbaar maken, zoals Facebook, de website & Instagram (alleen met toestemming)

Afhandelen van klachten

Facturatie

Review/ feedbackberichten openbaar maken via Website, Google en Social Media, zoals Facebook (alleen met toestemming)

 

Bewaartermijn

Salon Mooi & Puur bewaart persoonsgegevens tot het moment dat er verzocht wordt door de klant deze gegevens te verwijderen. Of zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Salon Mooi & Puur neemt de privacy van de klant serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Mooi & Puur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

 

Rechten van de klant

Onder de Europese Verordening Gegevensbescherming beschikt de klant over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens mogen bekeken worden

Persoonsgegevens mogen gewijzigd, verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd worden.

De verwerking van persoonsgegevens mogen beperkt worden

Er mag bezwaar gemaakt worden tegen verwerking op grond van “gerechtvaardigd belang” van Salon Mooi & Puur of een derde

Persoonsgegevens mogen verkregen worden

Toestemming voor gegevensverwerking mag ingetrokken worden

Een verzoek kan verstuurd worden naar vragen@salonmooienpuur.nl, Salon Mooi & Puur zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Salon Mooi & Puur een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Salon Mooi & Puur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vragen@salonmooienpuur.nl.

 

Wijziging van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Cookies

Salon Mooi & Puur gebruikt functionele cookies & analytische cookies, deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen, alsmede de plaats vanuit waar de website wordt bezocht.

 

Klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Salon Mooi & Puur je gegevens gebruikt, of heb je een klacht over de manier waarop jouw gegevens verwerkt worden dan kun je een e-mail sturen naar vragen@salonmooienpuur.nl.